Defenzivní a bezpečná jízda

Defenzivní jízda je pojmem, který vznikl v minulém století v Americe s ohledem na bezpečnou, ekologickou a především klidnou jízdu. O přesnou definici se postaral učitel autoškoly Harold Smith, který sestavil pět základních pravidel defenzivní jízdy. Ve volném překladu znamenají:

  • Aim High In Steering. Look at least 15 seconds into your future, not just at the vehicle in front of you. Předvídejte, dívejte se 15 sekund do budoucnosti nejenom na vozidlo před vámi.
  • Get the Big Picture. Look for hazards. Používejte periferní vidění a předvídejte riziko.
  • Keep Your Eyes Moving. Don’t stare. Mějte oči v pohybu. Nedívejte se pouze upřeně.
  • Leave Yourself an Out. Monitor the space cushion around you. Pozorujte stále okolí vozidla.
  • Make Sure They See You. Buďte si jistí, že jste vidět.

O obdobnou definici defenzivní jízdy se pokusil i český BESIP:

– zůstaňte ostražití
– dodržujte dopravní předpisy
– jízda křižovatkou – buďte připraveni kdykoli zabrzdit, dívejte se doleva a doprava, sledujte značky
– předjíždění – přesvědčte se, že nejste právě předjížděni, pozor na mrtvý úhel zrcátek, používejte blinkry včas
– neustále propátrávejte pohledem okolí
– udržujte vozidlo v dobrém technickém stavu

Zdroj: Ibesip.cz

Podrobnější popis české definice defenzivní a bezpečné jízdy v několika bodech najdete na webových stránkách BESIPU.


Kluzná plocha s vozem škoda a vodní clonou
Základní prvky defenzivní jízdy Vám představí v každé škole smyku. Třeba ve škole smyku v Mostě odkud je tento obrázek kluzné plochy.

Desatero defenzivní jízdy podle projektu Jedu s dobou:

V minulém příspěvku na našem blogu bezpečné jízdy jsme zmiňovali zajímavý projekt pro seniory s názvem Jedu s dobou. Právě u tohoto projektu jsme narazili na pěkné desatero, kterým by se měl řídit každý účastník silničního provozu bez ohledu na jeho věk.

– seďte správně za volantem a používejte bezpečnostní pásy. Pro děti pak autosedačky.
– buďte ohleduplní k ostatním účastníkům a nebojte se to projevit
– předvídejte
– nenechte se vyprovokovat, nebuďte samosoudci
– spěchejte pomalu, uvědomte si, že časový zisk nebude velký
– jezděte přiměřenou rychlostí s ohledem na prostředí a provoz
– dodržujte bezpečnou vzdálenost
– nepředjíždějte pokud máte sebemenší pochybnosti, buďte trpěliví
– respektujte přednost
– nejezděte unavení a dbejte o svůj zrak

Zdroj: jedusdobou.cz

Další zajímavé rady doporučení nejen pro seniory naleznete na webových stránkách projektu Jedu s dobou.


V autoškolách se defenzivní jízda definuje:

V učebnicích autoškol se defenzivní jízda popisuje velice podobně avšak podle nás nejpřesněji. Zmiňuje ochotu ustoupit, například pustit před sebe kamion, nikomu se nemstít. Zároveň neriskovat, spíše se snažit předvídat a správně plánovat. Základem je být vidět a jezdit plynule, pro ostatní řidiče čitelně.

– ochota ustoupit
– nemstít se
– předvídejte
– neriskovat
– jezdit plynule a pro ostatní čitelně
– správně plánovat
– být vidět

Autoškola 2019 – Minář Václav

Nebylo by na silnicích krásně?

Je jen na nás řidičích, zdali budeme tato „desatera“ dodržovat. Nikdo nejsme neomylní a chybu tak uděláme každý. Z dlouhodobého hlediska nám však dávají smysl. Odpovězte si sami, nebylo by na silnicích krásně, kdybychom všichni tato doporučení dodržovali? Defenzivní jízda má něco do sebe…