POSTUP: Odpočet bodů za školu smyku

Kluzná plocha s vozem škoda a vodní clonou, škola smyku odpočet bodů
Kluzná plocha s vodní clonou – škola smyku s odpočtem bodů Most

Škola smyku s odpočtem bodů je lidové označení kurzu bezpečné jízdy na základě jehož absolvování lze z bodového hodnocení odečíst 3 body. Dejte prosím pozor na to, že se musí jednat o středisko akreditované pro odpočet bodů. V naší nabídce jde o školu smyku s odpočtem bodů v Dlouhé Lhotě (Příbram), Hradci Králové a Mostě.


Jaké jsou podmínky pro odečtení bodů?

Pokud jsou níže uvedené podmínky dodrženy, může se řidič kurzu pro odpočet bodů zúčastnit avšak pouze jednou za kalendářní rok. V jednom roce lze tedy odečíst maximálně 3 body!

  • řidič má na kontě maximálně 10 bodů
  • řidič nemá žádný 6 a více bodový přestupek

Jak mohu zjistit počet bodů a za jaké jsou přestupky?

Nejsnazší způsob zjištění počtu bodů (a za jaké přestupky byly uděleny) je požádat o výpis z bodového hodnocení řidiče na pracovištích Czech POINT. Výpis je vyhotoven ihned na počkání s cenou do 100 Kč. Levněji tento výpis získáte na příslušném odboru dopravy za 15Kč/A4. Pokud ale máte datovou schránku můžete výpis získat ihned online a zcela zdarma.

Výpis bodového hodnocení řidiče je potřeba doručit akreditovanému středisku (místu kde budete školu smyku s odpočtem bodů absolvovat). Na základě tohoto výpisu středisko ověřuje zdali můžete kurz pro odpočet bodů dle platné legislativy absolvovat. Nebojte, potřebné instrukce obdržíte emailem po zaplacení kurzu.


Jak zažádat o odpočet bodů?

O odpočet bodů musíte písemně zažádat na úřadě obce s rozšířenou působností podle trvalého pobytu – Mapa úřadů s rozšířenou působností. K žádosti je nezbytné přiložit potvrzení o absolvování kurzu bezpečné jízdy (školy smyku s odpočtem bodů) a to do 30 dnů od absolvování.


Závěrečné shrnutí – Postup pro odpočet bodů:

  1. Kontrola splnění podmínek pro odpočet – Odečíst body může řidič pouze 1x ročně a to v případě, že má méně než 10 bodů, nesmí také mít na kontě 6 nebo 7 bodový přestupek
  2. Výběr místa s akreditací pro odpočet bodů a zaplacení kurzu
  3. Zaslaní výpisu bodového hodnocení řidiče vybranému středisku lze vystavit na Czech Pointu, příslušném oboru dopravy nebo v datové schránce
  4. Absolvování kurzu pro odpočet bodů na vybraném místě – obdržení potvrzení o absolvování kurzu pro odpočet bodů
  5. Podání žádosti o odpočet bodů do 30 dnů u příslušného úřadu s rozšířenou působností spolu s potvrzením o absolvování kurzu.

Ničeho se nebojte. O všem budete našim partnerem (Adrop.cz) po zakoupení informování.


Kde mohu kurz bezpečné jízdy ( škola smyku s odpočtem bodů) absolvovat?

V naší nabídce jde o školu smyku s odpočtem bodů v Dlouhé Lhotě (Příbram), Hradci Králové a Mostě.