POSTUP: Odpočet bodů za školu smyku

Kluzná plocha s vozem škoda a vodní clonou, škola smyku odpočet bodů
Kluzná plocha s vodní clonou – škola smyku s odpočtem bodů Most

Škola smyku s odpočtem bodů je lidové označení kurzu bezpečné jízdy na základě jehož absolvování lze z bodového hodnocení odečíst 3 body. Dejte prosím pozor na to, že se musí jednat o středisko akreditované pro odpočet bodů dle [zákon č. 374/2007 Sb. a vyhláška MD ČR č. 156/2008 Sb.] . V naší nabídce jde o školu smyku s odpočtem bodů v Dlouhé Lhotě (Příbram), Hradci Králové a Mostě.


Jaké jsou podmínky pro odečtení bodů?

Pokud jsou níže uvedené podmínky dodrženy podle platné legislativy [§ 123e odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.], může se řidič kurzu pro odpočet bodů zúčastnit avšak pouze jednou za kalendářní rok. V jednom roce lze tedy odečíst maximálně 3 body!

  • řidič má na kontě maximálně 10 bodů
  • řidič nemá žádný 6 a více bodový přestupek

Jak mohu zjistit počet bodů a za jaké jsou přestupky?

Nejsnazší způsob zjištění počtu bodů (a za jaké přestupky byly uděleny) je požádat o výpis z bodového hodnocení řidiče na pracovištích Czech POINT. Výpis je vyhotoven ihned na počkání s cenou do 100 Kč. Levněji tento výpis získáte na příslušném odboru dopravy za 15Kč/A4 (rok 2019). Pokud ale máte datovou schránku můžete výpis získat ihned online a zcela zdarma.

Výpis bodového hodnocení řidiče je potřeba doručit akreditovanému středisku (místu kde budete školu smyku s odpočtem bodů absolvovat). Na základě tohoto výpisu středisko ověřuje zdali můžete kurz pro odpočet bodů dle platné legislativy absolvovat. Nebojte, potřebné instrukce obdržíte emailem po zaplacení kurzu.

Jak bodové hodnocení řidiče vypadá?

Bodové hodnocení řidiče je obyčejný výpis s aktuálním stavem bodů a historií bodového hodnocení řidiče. Má informativní charakter, nelze ho použít pro jednání s úřady. K tomu účelu slouží výpis z evidenční karty řidiče. V našem případě pro absolvování školy smyku s odpočtem bohatě postačí bodové hodnocení.

Bodové hodnocení řidiče potřebné pro odpočet bodů
Bodové hodnocení řidiče potřebné pro absolvování školy smyku s odpočtem bodů

Jak zažádat o odpočet bodů?

O odpočet bodů musíte písemně zažádat na úřadě obce s rozšířenou působností podle trvalého pobytu – Mapa úřadů s rozšířenou působností. K žádosti je nezbytné přiložit potvrzení o absolvování kurzu bezpečné jízdy (školy smyku s odpočtem bodů) a to do 30 dnů od absolvování.


Závěrečné shrnutí – Postup pro odpočet bodů:

  1. Kontrola splnění podmínek pro odpočet – Odečíst body může řidič pouze 1x ročně a to v případě, že má méně než 10 bodů, nesmí také mít na kontě 6 nebo 7 bodový přestupek
  2. Výběr místa s akreditací pro odpočet bodů a zaplacení kurzu
  3. Zaslaní výpisu bodového hodnocení řidiče vybranému středisku lze vystavit na Czech Pointu, příslušném oboru dopravy nebo v datové schránce
  4. Absolvování kurzu pro odpočet bodů na vybraném místě – obdržení potvrzení o absolvování kurzu pro odpočet bodů
  5. Podání žádosti o odpočet bodů do 30 dnů u příslušného úřadu s rozšířenou působností spolu s potvrzením o absolvování kurzu.

Ničeho se nebojte. O všem budete našim partnerem (Adrop.cz) po zakoupení informování.


Kde mohu kurz bezpečné jízdy ( škola smyku s odpočtem bodů) absolvovat?

V naší nabídce jde o školu smyku s odpočtem bodů v Dlouhé Lhotě (Příbram), Hradci Králové a Mostě.