Vrácení bodů po roce – kolik bodů se po roce odečte?

Automobil připravený ke kurzu školy smyku

Vrácení bodů po roce aneb kolik bodů se po roce smaže? Podle zákona o silničním provozu (Zákon č. 361/2000 Sb. § 123e) mohou být řidičům odečteny body z bodového systému, pokud se po dobu 12 měsíců od posledního započítání bodů nedopustí žádného bodovaného přestupku. V takovém případě jsou řidiči automaticky odečteny až 4 body.

Tento proces se opakuje každým dalším rokem, což znamená, že po dalších 12 měsících bez bodovaného přestupku jsou odečteny další 4 body.

(1) Řidiči, kterému nebyl ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v registru řidičů zaznamenán naposled stanovený počet bodů, pravomocně uložen správní trest za přestupek nebo za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise, kázeňský trest za jednání mající znaky přestupku nebo trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,

a) po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů,

b) po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů zbývajících po odečtení bodů podle písmene a),

c) po dobu 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou všechny zbývající body.

Zákon č. 361/2000 Sb. § 123e

Úřad s rozšířenou působností provádí záznam o odečtení bodů řidiči vždy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy vznikl řidiči nárok na odečtení bodů. Body jsou odečteny k datu, které následuje po výročí posledního záznamu.


Nevíte kolik máte bodů? V našem příspěvku najdete postup jak to rychle zjistit – POSTUP: Odpočet bodů za školu smyku


Kdy se body neodečítají?

Je důležité poznamenat, že k odpočtu bodů nedochází, pokud je řidič ve výkonu trestu či má zákaz řízení.

(3) Po dobu výkonu trestu nebo správního trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, nebo po dobu výkonu závazku zdržet se řízení motorových vozidel pro účely podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání neběží doba pro odečítání bodů podle odstavce 1.

Zákon č. 361/2000 Sb. § 123e

Jak nastavit notifikace o změně bodového stavu? V našem příspěvku najdete jednoduchý návod jak na to – POSTUP: Nastavení notifikací o bodech


Vrácení bodů po roce aneb kolik bodů se po roce odečte?

Jak za rok odečíst více bodů?

Kromě automatického odečtu bodů (4body) po roce bez bodovaného přestupku mají řidiči za určitých okolností možnost odpočtu bodů i za absolvování školení bezpečné jízdy. Odečíst takto lze 4 body. Celkem tedy lze za rok maximálně odečíst 8 bodů. Jde to však i rychleji! Více o pár řádků níže…


Jak odečíst během pár měsíců 8 bodů?

Škola smyku s odpočtem bodů je navázána na kalendářní rok, nikoli na absolvování. Není tedy nutné čekat po absolvování celých 12 měsíců na další možnost. A znamená to současně také, že především na přelomu roku se může motoristovi vyplatit jej absolvovat krátce po sobě. Umožní mu to odečíst si hned dvakrát 4 body. Například v prosinci a hned následující rok v lednu.

(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rovněž provede záznam v registru řidičů o odečtení 4 bodů z dosaženého počtu bodů řidiči, který podal písemnou žádost o odečtení bodů a

a) doložil žádost potvrzením o ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy podle zvláštního právního předpisu4), které není starší než 1 měsíc od podání žádosti, a

b) neměl ke dni ukončení školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body.

Zákon č. 361/2000 Sb. § 123e

Jaký polygon školy smyku s odpočtem bodů vybrat? Naše doporučení najdete v příspěvku – Nejlepší škola smyku v ČR


Kde všude škola smyku v ČR probíhá?


Kurz bezpečné jízdy - krizové brzdění před vodní clonou

Potřebujete odečíst body?

Škola smyku s odpočtem bodů je skvělou možností jak si můžete snížit body za své silniční prohřešky. Tento kurz probíhá téměř obdobně jako ostatní školy smyku, kdy první část kurzu je věnovaná teorii a druhá samotnému nácviku na polygonu. Škola smyku za účelem odpočtu bodů probíhá v akreditovaných centech na základě platné legislativy [zákon č. 374/2007 Sb. a vyhláška MD ČR č. 156/2008 Sb.]. Přehledný postup pro odpočet bodů po absolvování kurzu školy smyku s odpočtem bodů naleznete v příspěvku – POSTUP: Odpočet bodů za školu smyku


Chci absolvovat či darovat školu smyku!

Na výběr máte až 7 míst, kde škola smyku bez odpočtu bodů probíhá. Zobrazit polygony

Dále na výběr máte 4 místa školy smyku, které jsou s odpočtem trestných bodů. Zobrazit polygony

Koupit lze univerzální dárkové poukazy nejen na školu smyku, ale i další zážitky v hodnotě od 500 Kč.