PROJEKT: Portál nehod

Projekt Portál nehod

Hlavním cílem Portálu nehod je přinášet důležité informace ohledně dění na pozemních komunikacích. A to jednak pro širokou veřejnost, ale také pro novináře či zástupce samosprávy. V konečném důsledku by tak činnost provozovatelů těchto stránek měla přispět k informovanosti motoristů, a tedy ke snížení počtu nehod. Součástí projektu je i přehledová tabulka zobrazující celkem 10 nejrizikovějších míst. Portál nehod umožňuje zobrazit i další podrobnosti, a to konkrétně výši škodních událostí a nejčastější příčiny dopravní nehody. Zájemce může tyto detaily získat při zobrazení lokality. Riziková místa lze zobrazit i historicky, a to zpětně až do roku 2010.


O čem projekt je a co ho tvoří?

Portál nehod vznikl jako projekt zaměřený na zvýšení bezpečnosti na silnicích. Klade si za cíl identifikovat kritická místa napříč Českou republikou, kde často dochází k dopravním nehodám. K tomuto využívá shlukovou analýzu a moderní geoanalytiku. Shluková analýza se jinak též nazývá clusterová. Tato vícerozměrná statistická metoda se používá ke klasifikaci objektů. Slouží k třídění jednotek do skupin (shluků) tak, aby si jednotky náležící do stejné skupiny byly podobnější než objekty z ostatních skupin. Vytčená kritická místa získaná s pomocí dat ze shlukové analýzy zobrazuje projekt v interaktivní mapě. V té je možno si zobrazit rizikové lokace s největším počtem nehod za posledních 24 měsíců. Data zpracovávají odborníci na silniční problematiku. Zároveň je možno tato kolizní místa dále filtrovat, a to podle:

  • příčiny nehody
  • vážnosti kolize
  • lokality

Zároveň se Portál nehod zaměřuje i na další osvětovou činnost. Prezentuje proto podrobnější informace k dění v dopravním provozu v Česku a informace týkající se dopravních nehod. Portál se v současné době vyvíjí a stále zlepšuje svůj informační přínos. Dle vyjádření ČKP prošel v roce 2022 zásadní změnou, která zvýšila uživatelský a informační komfort. Nově tak umožňuje motoristům naplánovat si trasu cesty a zobrazit si riziková místa, která na ní jsou. Ve stejném roce došlo k oficiálnímu zařazení sekce s videi ze zásahů u nehod na konkrétním rizikovém místě. Tyto záběry portálu poskytují převážně složky IZS (hasiči a záchranáři) prostřednictvím asociace Záchranný kruh, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce.

11 nehod za každou hodinu | 93 569 nehod za rok | 15 057 mil. Kč vzniklá škoda za 2 roky

Několik zajímavých údajů (Portál nehod)

Do budoucna by se měl portál propojit, jak avizují jeho provozovatelé, také s s navigačními aplikacemi. V plánu jsou rovněž další statistiky spojené s nehodovostí. Měla by to mimo jiné být analýza agresivity za volantem, rychlosti, nebo srážek se zvěří ve vztahu k různým vnějším parametrům.


Kdo stojí za projektem Portál nehod

Příprava projektu Portál nehod trvala přibližně rok. Spolupracuje na něm tuzemská společnost DataFriends s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP) a Fondem zábrany škod. Spuštěn byl tento web v roce 2021. Co se týče obou zakládajících subjektů, DataFriends se zaměřuje na analýzu, vizualizaci a BI řešení. ČKP je profesní organizací pojišťoven, které mají oprávnění poskytovat na území ČR pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Fond zábrany škod je pak soubor finančních prostředků získávaných od členských pojišťoven právě České kanceláře pojistitelů. Partnery projektu jsou:

  • mediální skupina VLTAVA LABE MEDIA a.s.
  • internetová a mobilní aplikace Mapy.cz
  • osvětová kampaň Ty to zvládneš
  • asociace Záchranný kruh

Mediální skupina Vltava Labe Média se podílí na publikaci článků. Spolupráce s webem Mapy.cz umožnila zobrazování rizikových míst přímo v nativní aplikaci tohoto poskytovatele. Asociace Záchranný kruh pak skrze svou kampaň Ty to zvládneš primárně edukuje veřejnost ohledně chování při dopravních nehodách. Laičtí zachraňující se totiž pod vlivem mimořádné a často stresové situace dopouštějí řady chyb. Pro Portál nehod tak pod záštitou tohoto projektu organizace připravuje i články zaměřené na dopady dopravních nehod.


Regionální dopravní konference

Regionální dopravní konference je každoroční cyklus konferencí, které se zabývají problematikou bezpečnosti na komunikacích v jednotlivých krajích České republiky. Coby spoluorganizátor projektu od roku 2023 působí v tomto konceptu právě společnost DataFriends. Konference se tak přirozeně propojuje s tematikou Portálu nehod. Jejím cílem je opět primárně řešení rizikových a nehodových lokalit na našich komunikacích. K tomuto se má přistoupit formou vzájemné diskuse všech zainteresovaných. Na konferenci se setkávají odborníci na dopravní infrastrukturu, dopravní inženýrství a bezpečnost v dopravě, spolu se zástupci státní správy a samosprávy, s vlastníky a správci komunikací a také s policisty z odborů služby dopravní policie. Přístupná je i širší veřejnosti. Více o dopravní konferenci


Víte o možnosti ponehodové péče?

Ponehodová péče

Ponehodová péče představuje dosud poměrně opomíjenou oblast. Co všechno obnáší a jakým způsobem k ní přistupujeme v Česku? V Česku se v současné době intenzivně dbá na prevenci dopravních nehod. Přesto však k těmto událostem dochází. To současně znamená, že z nich vyvstávají i následky v podobě škod na majetku, ale i na duševním a fyzickém zdraví konkrétních lidí. A právě v oblasti řešení následků těchto událostí promítaných do životů konkrétních osob si klade za cíl zajistit ponehodová péče určitou nápravu. Zacílena je tedy na oběti dopravních nehod a jejich účinné vrácení do běžného života. Více o ponehodové péči v ČR


Cílem Portálu nehod je přinášet důležité informace ohledně dění na pozemních komunikacích. A to jednak pro širokou veřejnost, ale také pro novináře či zástupce samosprávy. V konečném důsledku by tak činnost provozovatelů těchto stránek měla přispět k informovanosti motoristů, a tedy ke snížení počtu nehod. Více informací naleznete na stránkách projektu portalnehod.cz