PROJEKT: Senior bez nehod

Logo Senior bez nehod

V jednom z našich minulých příspěvků na blogu jsme se věnovali zajímavému projektu zaměřenému na seniory – Jedu s dobou, kde naleznete i recenzi jednoho z účastníků na ročníky 2018 a 2019. Vzhledem ke stárnutí populace stále více řidičů tvoří senioři. V roce 2018 bylo řidičů na 65 let více než 1,5 milionu a nad 80 let více než 100 000. Trend na další desetiletí je jasný. Řidičů v důchodovém věku bude jen přibývat.

Možná i právě proto v současnosti probíhá další projekt zaměřený na tuto cílovou skupinu – divadelní přednáška Senior bez nehod.


Senioři jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohroženi. V roce 2015 tvořili senioři v celkové populaci České republiky 18 %, přičemž jejich podíl na počtu obětí dopravních nehod dosáhl 24 %. Očekává se, že v roce 2030 bude až 30 % populace starší 65 let.

Zdroj: www.seniorbeznehod.cz

Senior bez nehod

Je neziskovým projektem s cílovou skupinou na řidiče starší 65 let. Tento projekt je naplánován prozatím na dva roky – 2018 a 2019. Cílem je snížení nehodovosti seniorů a zvýšení jejich bezpečnosti v rámci silničního provozu. Na rozdíl od projektu Jedu s dobou je zaměření na všechny účastníky silničního provozu nad 65 let – řidiče automobilů, cyklisty nebo chodce. Projekt tvoří divadelní přednáška s Jaroslavou Obermaierovou a Jiřím Štědroněm spolu s distribucí vzdělávacích materiálů do klubu seniorů a podobných zařízeních. Zahlédnout také můžete edukativní spoty na České Televizi.


Dalším faktorem jsou fatálnější následky nehod seniorů. Dle statistik skončí nehoda jedince ve věku 65-74 let s dvakrát vyšší pravděpodobností jako smrtelná než u osob ve věku 30-49 let. U osob starších 74 let je tato pravděpodobnost až 16x vyšší.


Zdroj: www.seniorbeznehod.cz

Dobrou zprávou je, že divadelní představení můžete shlédnou z pohodlí domova:

Senior bez nehod - Youtube uvodka
Zdroj: Youtube.com -Záznam divadelní přednášky Senior bez nehod

Pokud chcete přeskakovat, zde je základní osnova divadelní přednášky:

  • 0:05:08 Podíl seniorů 65+ let na počtu obětí dopravních nehod
  • 0:10:32 Fyzické a mentální omezení
  • 0:20:16 Asistenční systémy
  • 0:28:07 Dopravní značky, znáte je všechny?
  • 0:31:29 Jak seniory vnímají ostatní?
  • 0:35:43 Cyklisté
  • 0:43:30 Vliv léků
  • 0:51:40 Chodci
  • 0:59:41 Cestující prostředky hromadné dopravy
  • 1:03:50 Shrnutí

Lepší je to ale naživo. Termíny turné naleznete – www.seniorbeznehod.cz


Cílem projektu je edukace seniorů jako účastníků silničního provozu, kdy záměrem je snížení jejich nehodovosti. Ta bohužel každoročně stoupá. Více informací o projektu naleznete na výše uvedeném webu.