PROJEKT: Ty to zvládneš!

Logo projektu ty to zvládneš

Projekt ty to zvládneš je projektem neziskové organizace Záchranný kruh, která připravuje projekty vedoucí k prevenci rizik a mimořádných situacích nejen na silnicích. Vytváří vzdělávací materiály, které jsou využívány pedagogy při výuce. Například různé deskové hry. Organizují také různé vzdělávací akce ať už pro konkrétní cílové skupiny nebo pro veřejnost. Rozsah činnosti je opravdu široký, více zjistíte webových stránkách na zachranny-kruh.cz. V roce 2019 pokračují v kampani Ty to zvládneš, která je rozdělena do pěti samostatných kampaních dle zaměření. Projekt je nadále aktivní i v roce 2021, zejména na sociálních sítích. Objevuje se také v rámci DEN S BESIPem na akci SVĚT ZACHRANÁŘŮ.


O jaké kampaně projektu Ty to zvládneš konkrétně jde?

Setkání s realitou

Tato kampaň projektu ukazuje videa ze skutečných nehod jejichž cílem je minimalizace dopravních nehod díky uvědomění si chyb a rizik v běžném silničním provozu. Zároveň seznamuje diváka s činností záchranných složek a průběhem zásahu u dopravní nehody. Tato videa a více informací naleznete na www.realita.tytozvladnes.cz

Ty to zvládneš - Youtube uvodka
Ty to zvládneš.cz – SETKÁNÍ S REALITOU – TEASER, Zdroj: Youtube.com – kanál Záchranný kruh

Chodci nejsou nesmrtelní

Jak už je z názvu pochopitelné kampaň je zaměřená na chodce a na jejich časté chyby, které vedou k ohrožení jejich života. Pomocí několika úderných videí na tyto chyby upozorňuje. Namátkou uvádíme – přecházení s kočárkem, přecházení mimo přechod, přecházení více pruhů, přednost na přechodu,… Statistika uvádí, že v letech 1993-2016 zemřelo na českých silnicích 5 691 chodců. Více o této statistice a kampani naleznete na www.chodci.tytozvladnes.cz

Ty to zvládneš - Youtube úvodka
Ty to zvládneš.cz – KOČÁREK vs. AUTO, Zdroj: Youtube.com – kanál Záchranný kruh

První pomoc

První pomoc je kampaň, která ukazuje základní postupy první pomoci od krvácení, úrazu elektrickým proudem, mrtvici, popáleniny, poranění hlavy nebo páteře a další. Všem doporučujeme se podívat na www.prvnipomoc.tytozvladnes.cz, protože nikdy nevíte, kdy se Vám to může hodit.

Projekt ty to zvládneš - Youtube úvodka
Ty to zvládneš.cz – PORANĚNÍ HLAVY – IN-LINE bruslení, Zdroj: Youtube.com – kanál Záchranný kruh

Záchrana života u dopravní nehody

Kampaň Záchrana života u dopravní nehody je zaměřena na širokou veřejnost a jejím cílem je upozornit na nejčastější chyby zachránců u dopravních nehod. O jaké konkrétně jde? Podívejte na www.tytozvladnes.cz. Na první pomoc u dopravní nehody se zaměřuje také projekt Zíráním nepomůžeš, který vznikl za spolupráce UAMK (Ústřední automotoklub České republiky z.s.) a TV PRIMA se seriálem Modrý kód.

Projekt Ty to zvládneš - Youtube uvodka
Ty to zvládneš.cz – dopravní nehoda KOUŘ, Zdroj: Youtube.com – kanál Záchranný kruh

Osudová rozhodnutí

Osudová rozhodnutí je kampaň, která již není zaměřená na silniční provoz, ale spíše na krizové situace v domácnostech – neudržovaný komín, požár potravin na plotně, evakuaci při požáru a další. Více na www.osudy.tytozvladnes.cz


Cílem projektu je upozornění na chyby a jejich prevenci, ať už jde o situace ze silničního provozu nebo domácnosti. Z větší části je však zaměření kampaně právě na účastníky silničního provozu. Nám osobně se velice líbí zpracování laických chyb při záchraně v kampani První pomoc.