PROJEKT: 3 metry k životu

Logo 3 metry k životu

Projekt 3 metry k životu je už poměrně starším projektem, vznikl už v roce 2016 pod záštitou středočeských hasičů. V roce 2019 se ke spolupráci rozhodli i pražští hasiči. Jak možná z názvu tušíte, projekt upozorňuje na často mizernou průjezdnost v obytných zónách a sídlištích. Zejména v posledních letech, kdy je v rodině obvykle více automobilů se problém zhoršuje. My osobně jsme na tento projekt narazili při poslechu mluvčího pražských hasičů, Martina Kavky v pořadu U Kulatého stolu. Doporučujeme se na pořad podívat popřípadě si ho poslechnout formou podcastu. Dozvíte se v něm mnoho o činnosti hasičů. Jít na pořad U Kulatého stolu s Martinem Kavkou


Projekt dlouhodobě cílí především na slušné řidiče a řidičky, kteří si neuvědomují možný dosah svého jednání při špatném parkování a pouze opakují vzorce chování zažité na daném sídlišti. Hasiči tak reagují na stále se zhoršující stav průjezdnosti na sídlištích budovaných především v 70. a 80. letech 20. století, a s tím spojené nepřístupné (neoznačené) nástupní plochy pro požární techniku.

Zdroj: praha11.cz

O čem projekt je a co ho tvoří?

grafika 3 metry k životu

Projekt je rozdělen na několik úrovní. První z nich je osvěta na sociálních sítí formou videí a grafiky. Osvěta probíhá také „off-line“ formou účasti na konferencích a akcích HZS. Další úrovní je spolupráce s místní samosprávou, stavebními úřady, akademickou půdou a dobrovolnými hasiči. Zkrátka se všemi, kteří mohou v této problematice pomoci. Poslední úrovní je pak kontrolní činnost . Ta představuje kontrolu průjezdnosti, analýzu proběhlých zásahů, tvorba nového značení apod.

Heslem projektu je pravdivá fráze: „Když jde o život, přeparkovat nestihnete.“ Hasičské vozy jsou obvykle široké 2,8 m a to včetně zrcátek. Po jejich sklopení pak 2,5 m. 3 metry prostoru jím tak bohatě stačí a moc pomůžou. Jen je potřeba myslet na průjezdnost v obloucích či ostrých křižovatkách typu T. Hasičské vozy jsou poměrně dlouhé a bývá problém se na mnoha místech vytočit. Pomůžete tak kromě jiného například i popelářům svážejícím domovní odpad. Myslete jak parkujete!


Obdobně zaměřené projekty

Obdobně zaměřeným projektem je Umím uhnout! za kterým stojí pražský magistrát. Projekt je taktéž již staršího data, ale jak jsme zmínili v tomto článku, tato problematika je stále aktuální. Věnuje se vytváření tzv. záchranářské uličky pro IZS. Na více obdobně zaměřených projektů jsme dosud nenarazili. Problematika záchranné uličky a průjezdnosti IZS je ale zmiňována při projektu Jedu s dobou určeným na seniory, u projektu Start driving zaměřeným pro mladé řidiče. Více se dozvíte i v některých výcvikových centrech školy smyku.


Cílem projektu 3 metry k životu je všeobecná osvěta, která usiluje o zlepšení průjezdnosti zejména v obytných čtvrtích. Nám se projekt líbí, chápeme totiž, že mnohé řidiče nenapadne myslet na průjezdnost ulicí velkými hasičskými vozy. Obzvlášť v době kdy se volné místo k zaparkování pomalu cení zlatem. Více o projektu naleznete na webových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR popřípadě na Facebooku a Instagramu – Parkuji ohleduplně.