PROJEKT: Umím uhnout!

Logo dopravně bezpečnostního projektu Umím uhnout!

Projekt Umím uhnout je dopravně bezpečnostním projektem z roku 2018 za kterým stojí pražský magistrát. Projekt je sice již staršího data, ale stále aktuální. Věnuje se vytváření tzv. záchranářské uličky pro IZS. Tedy zdravotníky, hasiče a policisty. Umím uhnout vznikl v souvislosti s novou zákonnou úpravou, která vytváření záchranné uličky pozměnila. Jak má vypadat správná záchranná ulička? Dozvíte se o pár řádků níže.

Jako radní pro bezpečnost, který velmi úzce spolupracuje s jednotkami Integrovaného záchranného systému hlavního města Prahy, tento projekt upřímně vítám. Z českých měst má totiž pražská metropole nejvíce vnitřních i vnějších tříproudových komunikací. Správně uvolněná ulička pro sanitku zde tedy dostává skutečně zásadní význam pro záchranu zdraví i životů jejích obyvatel a návštěvníků, uvádí Libor Hadrava, radní hlavního města Prahy pro oblast bezpečnosti a prevenci kriminality.

Zdroj: praha.eu

O čem projekt je a co ho tvoří?

Oproti jiným projektům, které vám u nás na blogu bezpečné jízdy představujeme je Umím uhnout marketingově menším projektem avšak velice důležitým. Od 1. října 2018 došlo ke sladění zákonné úpravy s okolními evropskými státy ohledně vytváření záchranné uličky. Dříve se záchranná ulička u nás povinně vytvářela mezi pravým a prostředním pruhem. Dle nové zákonné úpravy je to naopak. Vytváří se mezi levým a prostředním pruhem tak jak je to standardem i jinde. Níže naleznete hezkou grafiku a mnemotechnickou pomůcku od Ministerstva dopravy.

Záchranná ulička a mnemotechnická pomůcka
Záchranná ulička a mnemotechnická pomůcka od Ministerstva dopravy. Zdroj: mdcr.cz

Velice důležité je, aby řidiči uličku vytvářeli včas. Ještě před zastavením vozidla, tedy při dojíždění ke koloně. Úhybný manévr je totiž snazší než po zastavení. Doporučujeme také dát směrové upozornění pro ostatní řidiče, ale i pro IZS, kterým tak dáte najevo, že jste na jejich průjezd připraveni. Co přesně říká nová zákonná úprava na vytváření záchranné uličky?


§ 41 odstavec 8 zákona o provozu na pozemních komunikacích:

„Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.“

Zdroj: zakonyprolidi.cz

Podobně zaměřené dopravně bezpečnostní projekty

Souvisejícím projektem je projekt HZS – 3 metry k životu zaměřeným na průjezdnost velkých hasičských vozů obytnými zónami. Obdobně zaměřených projektů příliš není avšak problematika záchranné uličky je například zmiňována při projektu Jedu s dobou zaměřeným na seniory, při projektu Start driving určeným pro mladé řidiče. Více se o tvorbě záchranné uličky dozvíte i v některých výcvikových centrech školy smyku.


Cílem projektu je osvěta a upozornění na problematiku vytváření záchranné uličky v souvislosti se zákonnou úpravou sladěnou s okolními státy. Na projektu se nám líbí jeho jednoduchost, použitá mnemotechnická pomůcka a zapojení hlavního města Prahy. Více se o projektu dozvíte na praha.eu, mdcr.cz a policie.cz.