PROJEKT: Nenech se ovlivnit

Logo BESIPU

Nenech se ovlivnit je dopravně bezpečnostním projektem za kterým stojí BESIP a Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády. Zaměřuje se na mladé řidiče a obecně jde říct, že na všechny mladé jedince se snahou o prevenci užívání alkoholu a drog před řízením. Mladí řidiči totiž spadají do rizikové skupiny o čemž vypovídá i řada statistik. Například to, že nejvíce osob u nehod zaviněných mladými řidiči bylo usmrceno mezi sobotou 23h a nedělí 4h. V této souvislosti se hovoří o tzv. diskotékových jízdách*.

*Zdroj: www.czrso.cz

Při nehodách na silnici v důsledku řízení pod vlivem alkoholu existuje 2,5krát vyšší riziko nehodovosti. U řidiče pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek dochází ke snížení pozornosti. Řízení pod vlivem návykových látek považuji za vysoce nezodpovědné a stejně tak i neohleduplné vůči okolí. Jsem proto moc ráda, že se tuto kampaň upozorňující na rizika jízdy pod vlivem podařilo zrealizovat. Je potřeba, abychom více upozorňovali na negativní důsledky tohoto konání, které mohou být fatální či jsou v mnoha případech celoživotní, říká národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová.

Zdroj: www.ibesip.cz

O čem projekt Nenech se ovlivnit je a co ho tvoří?

Jak jsme již zmínili výše, projekt je zaměřen na mladé, kteří mívají větší sklon k užívání alkoholu a drog. V kombinaci s řízením motorových vozidel jde o skutečně nebezpečnou záležitost, která způsobuje prodloužení reakční doby a problémy s udržením pozornosti. Velice často se přidává i zvýšená agresivita, která je problematická i bez užití omamných a psychotropních látek. Na zvýšenou agresivitu se zaměřuje další z poměrně nových projektů – Agresivita zabíjí.

Velice se nám libí, že byl projekt uchopen tak, že necílí pouze na mladé řidiče, ale na všechny mladé jedince. Dost často se totiž stává, že nemají problém usednou do vozu k řidiči o kterém vědí, že pil nebo užil nějakou drogu. Často se tak děje na hudebních či jiných akcích. BESIP tento fakt trefně označuje tzv. jako diskotékové jízdy.

Nenech se ovlivnit v současnosti tvoří jeden video spot a dva radiové. Vytvořeny byly velice autenticky tak, aby mladé oslovily. Video spot například vypadá jako by byl někým ze zúčastněných natáčen na mobilní telefon. Kromě televize a radií bude možné na spoty narazit i na sociálních sítí. My Vám je ke shlédnutí přikládáme níže.


Video a radiové spoty projektu:

Nenech se ovlivnit - Youtube uvodka
Zdroj: Youtube.com – kanál BESIP
Nenech se ovlivnit - drogy - Youtube uvodka
Zdroj: Youtube.com – kanál BESIP
Nenech se ovlivnit - Youtube úvodka
Zdroj: Youtube.com – kanál BESIP

Podobně zaměřené dopravně bezpečnostní projekty

Podobně zaměřených projektů existuje hned několik. Pár jsme jich i na našem blogu bezpečné jízdy ve stručnosti představili. Konkrétně jde například o projekt Nehodou to začíná, kde užívání drog a alkoholu zmiňují jako nejčastější příčiny nebezpečného řízení mladých řidičů. Částečně se na stejnou problematiku zaměřují i projekty Ty to zvládneš!, Člověk vs. Silnice a Start Driving.

Infografika nehodoo to zacina
Příčiny nebezpečného řízení u mladých řidičů, zdroj: www.nehodoutozacina.cz

Cílem projektu je oslovit mladé tak, aby byl pro ně alkohol a drogy za volantem neakceptovatelný. Nám se velice libí, že zaměření není pouze na mladé řidiče, ale i na jejich kamarády, spolujezdce. Tento projekt budeme i nadále sledovat a případně doplníme další informace. Více jich naleznete na www.ibesip.cz.