PROJEKT: Člověk VS silnice

Logo projektu Člověk vs silnice

Dalším projektem, který Vám zde na našem blogu bezpečné jízdy chceme představit je projekt Člověk VS silnice. Ten je dalším bezpečnostním projektem za kterým stojí Tým silniční bezpečnosti a to prostřednictvím Bezpečně na silnicích o.p.s.. Tato nezisková organizace usiluje o snižování počtu závažných dopravních nehod a to skrze preventivní programy zaměřené na všechny účastníky silničního provozu – řidiče automobilů, motorek, cyklisty i chodce. Už teď Vám můžeme prozradit, že v tomto případě tak činí velmi zábavnou formou…


O čem je projekt Člověk VS silnice a co ho tvoří?

Tento projekt je tvořen edukativními spoty zaměřenými na časté příčiny závažných dopravních nehod. Hlavním představitelem je herec Karel Zima, který v jednotlivých epizodách paroduje dobrodruha Beara Gryllse. Do současnosti (březen 2020) vznikly již dvě série po 4 video spotech. Celkem tedy můžete spatřit 8 epizod a to na webu projektu Člověk VS silnice nebo na youtube kanále Týmu silniční bezpečnosti. Musíme říci, že na nás tento projekt a jeho zábavná forma podání zaujala a právě o to jde! V dnešní moderní a tak trochu roztěkané době, kdy byla spousta věcí již řečena, natočena,… je obtížné zaujmout. Myslíme si, že tento projekt má dobře „našlápnuto“ a už teď se těšíme na další epizody!

1. série – spot Nepozornost

První série projektu se v roce 2017 zaměřila na 4 příčiny dopravních nehod – alkohol, viditelnost, nepozornost a únava.

Zdroj: Youtube.com – kanál Tým silniční bezpečnosti, projekt Člověk VS silnice

2. série – spot Motorkáři

Druhá série tohoto projektu se objevila na jaře 2019. Stejně jako předchozí série se zaměřuje na závažná témata prostřednictvím 4 spotů – motorkáři, první pomoc, poutání a reakční doba.

Zdroj: Youtube.com – kanál Tým silniční bezpečnosti, projekt Člověk VS silnice

Obdobně zaměřené projekty

Na obdobné téma konkrétně na nepozornost za volantem z první série upozorňují i další bezpečnostní projekty, které jsme Vám na blogu představovali a to například PROJEKT: Nepozornost zabíjí nebo PROJEKT: Nehodou to začíná. Z druhé série se na obdobná témata zaměřují například Projekt: Nechoď za svůj limit v případě motorkářů a PROJEKT: Ty to zvládneš! v případě chodců a první pomoci. Každý projekt je však pojat jinou formou a je také zaměřen na různé cílové skupiny což je dle našeho názoru dobře. Velice těžko totiž lze oslovit účastníky silničního provozu napříč generacemi pouze jedním a stejným projektem.


Cílem projektu je upozornit na časté příčiny dopravních nehod, zejména těch tragických a to zábavnou formou s rozumnou mírou nadsázky. Nás tento projekt svou unikátností zaujal a věříme, že i mnoho dalších účastníků silničního provozu! Více informací o projektu naleznete na www.nebezpecnesilnice.cz