Projekt: Nepozornost

Zajímavé dopravně bezpečnostní projekty náhledové foto

Nepozornost je v roce 2024 novým projektem, který je určen pro chodce, cyklisty, e-bikery i řidiče. Co je jeho podstatou? Ucelený vzdělávací program se zaobírá tématy spojenými s nevěnováním se adekvátním způsobem řízení. Zaměřen je na chodce, cyklisty, e-bikery i řidiče. Koncipován je jakožto online projekt, který byl financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Realizátorem projektu je společnost SIMOPT, s.r.o.


Celkem zahrnuje sedmnáct klíčových oblastí:

Na webu Bezpečné cesty naleznete 17 klíčových oblastí ovlivňující nepozornost a také se můžete pokusit odhalit konkrétních rizika v určitých dopravních situacích v interaktivním testu nepozornosti. Kromě níže zmíněných témat zahrnuje projekt celkem devět nejčastějších chyb formou 3D animací a devět vzdělávacích videí k tomuto tématu pro web i Youtube. Dostupné jsou tyto materiály na webu Bezpečné cesty nebo na Youtube kanálu. Vytvořené animace je možno dle tvůrců projektů sdílet a využívat v dalších vzdělávacích projektech zdarma.

 • Mobilní telefon – Mobilní telefon je nedílnou součástí naší doby, výborným pomocníkem, ale také zdrojem nebezpečí. Lidé používající telefon v silničním provozu způsobují řadu dopravních nehod, a to jak chodců a cyklistů, tak řidičů automobilů.
 • Výhled – Dobrý výhled je jednou z nejdůležitějších součástí silniční bezpečnosti a má vliv na nepozornost. Pakliže řidič nevidí, nemůže reagovat.
 • Rozptylování – Nepozornost způsobují také různé druhy rozptylování. Platí to pro chodce, jezdce na kole i koloběžce i řidiče. Čím rychleji se člověk pohybuje, tím je to nebezpečnější, protože ujede delší vzdálenost nepozorný.
 • Jídlo, pití, kouření – V některých zemích je stejně jako používání mobilu za jízdy zakázané také jíst nebo kouřit. Společně s pitím jde o další zdroj odvedení pozornosti od sledování provozu.
 • Parkování – Při parkování vzniká nejvíce nehod. Naštěstí většinou bez vážných zranění. Parkování je komplexní činnost, kdy musí motorista ovládat vozidlo, ale také sledovat důsledně své okolí.
 • Infotainmenty ve vozidlech – Důvodem k nepozornosti může být i vlastní ovládání vozu, respektive audiosystému, navigace a podobně. V dnešní době jsou většinou systémy automobilů dotykové, a tak je potřeba, aby se při ovládání člověk díval, kam sahá.
 • Nečekané situace – Nečekanou situaci nelze vidět dopředu, proto je nečekaná. Pokud řidič není plně soustředěn na řízení, je řešení takové situace mnohem složitější.
 • Monotónní dlouhá cesta – Monotónní dlouhá cesta například po dálnici je pro pokles pozornosti ideální. Je proto dobré si tuto skutečnost uvědomit a snažit se eliminovat riziko ztráty pozornosti. Nejvýrazněji jsme k tomuto riziku náchylní při řízení v noci, kdy ostatní v autě spí nebo řidič jede ve voze sám.
 • Elektromobilita – Elektrovozítka jsou pro ostatní účastníky silničního provozu nebezpečnější než ta klasická. Nejsou totiž téměř slyšet. To je mimořádně rizikové pro chodce nebo jezdce na kolech, kteří se orientují pouze podle sluchu.
 • Hlasitá hudba, sluchátka – Hlasitá hudba může přehlušit zvuky z okolí, a proto je velmi nebezpečná. Týká se to všech účastníků silničního provozu – chodců, cyklistů, e-bikerů i motocyklistů se sluchátky a řidičů automobilů s hlasitou hudbou nebo se sluchátky. Hlasitá hudba navíc podněcuje k rychlejší jízdě a agresivnějšímu chování.
 • Nesledování provozu – Nesledování provozu způsobuje jak vlastní nesprávné chování účastníků silničního provozu, tak vnější vlivy. Jedná se o jednu z nejčastějších příčin dopravních nehod, a to i s tragickými následky.
 • Bezpečná vzdálenost – Nedostatečná vzdálenost od druhých ve spojení s nepozorností a pohybem je zárukou nehody. Týkat se to přitom může jak chodců, tak i řidičů. Nezbytné je proto dodržování právě bezpečné vzdálenosti.
 • Přednost IZS – Nepozornost a neznalost správného chování dělá obrovské problémy při setkání se zasahujícími vozy IZS (sanitky, hasiči a policie). Těm je vždy nutno umožnit bezpečný a plynulý průjezd, pakliže jedou se zapnutým modrým nebo modro-červeným majákem a případně houkačkou.
 • Tramvaje a nepozornost – Je důležité si především pamatovat, že tramvaj má přednost na místech, kde jiná vozidla ne. To je například na přechodech nebo při souběžné jízdě a odbočení tramvaje vpravo, kdy křižuje dráhu ostatním řidičům. Je důležité tomuto aspektu věnovat pozornost.
 • Únava a nepozornost – Únava je většinou způsobena monotónní jízdou, kvalitou spánku, fyzickou kondicí a podobně. Svůj vliv ale mohou mít i vnější vlivy v podobě počasí, jako je déšť nebo horko. Riziková je hlavně kvůli tomu, že přichází pozvolna. Je nutné tedy dělat si přestávky.
 • Léky, alkohol, zdravotní stav – Na pozornost má vliv aktuální zdravotní stav, užívané léky a zajisté i alkohol a další látky. Svůj vliv má také nošení brýlí. To platí také pro chodce a řidiče nemotorových vozidel (kola, koloběžky a elektro vozítka).
 • Nepozornost z indispozice – Zvýšenou pozornost musíme věnovat situaci s „indisponovaným“ člověkem. To se týká lidí s určitým handicapem, jako jsou osoby trpící ADHD, lidé nevidomí a slabozrací, neslyšící nebo pohybově handicapovaní.

Obdobně zaměřené projekty

Díky tomu, že je tento projekt takto široce zaměřen, existuje opravdu hodně podobných avšak specializovaných projektů. Mezi nejzajímavější obdobné projekty dle našeho názoru jsou projekty Zpomal – budeš rychlejšíNehodou to začínáStart driving a Respect Road s Martinem Macíkem. Zajímají Vás další dopravně bezpečnostní projekty? Podívejte se na náš Blog bezpečné jízdy.


Cílem portálu Bezpečné cesty je především osvěta v oblasti dopravy. Web usiluje o vzdělávání široké veřejnosti včetně dětí a dokládání praktických příkladů, které by následně měly napomoci ke snížení nehodovosti a v konečném důsledku tak i snížení počtu zraněných nebo mrtvých na českých silnicích. K těmto záměrům využívá poutavý obsah v podobě multimediálních prvků, animací a videí. Tím by se daná problematika měla pro své příjemce stát jednak pochopitelnější, ale také zapamatovatelnější, jak uvádějí přímo zástupci platformy. Což by také mělo vyústit v to, že se podaří naplnit záměr, aby se Bezpečné cesty staly nejvyhledávanějším zdrojem informací pro širokou veřejnost a současně nejkomplexnějším portálem o dopravní bezpečnosti v České republice. Více o projektu se dozvíte na bezpecnecesty.cz/nepozornost