PROJEKT: Rozhlédni se!

Projekt „Rozhlédni se!“ byl založen koncem roku 2009 a představuje významný dopravně bezpečnostní program, který se zaměřuje na prevenci dětských úrazů. Tento projekt, založený Nadačním fondem Kolečko ve spolupráci se stavební skupinou EUROVIA CS, se stal nejdéle běžícím a koncepčním preventivním programem v České republice. O čem projekt je, co ho tvoří a jaké jsou obdobné projekty?

Projekt Rozhlédni se!

O čem je projekt „Rozhlédni se!“ a co ho tvoří?

Hlavním zaměřením projektu je prevence dětských úrazů. Projekt má celorepublikový charakter a oslovuje děti ve věku od 6 do 10 let. Dětem poskytuje interaktivní tréninky, které je učí, jak se bezpečně pohybovat v různých situacích v silničním provozu, ať už jako chodci, cyklisté, bruslaři nebo spolujezdci v autech. Důležité dovednosti a znalosti, které děti získají během těchto tréninků, jsou okamžitě ověřeny na šesti stanovištích, kde se děti formou her a cvičení prakticky seznámí s tím, co se naučily. Hlavními pilíři projektu je šest základních pravidel správného chování na silnici:

  • Připoutej se!
  • Rozhlédni se!
  • Buď vidět!
  • Chraň se!
  • Pomáhej!
  • Poznávej dopravní značky!

Kreslené postavičky

Děti na své vzdělávací cestě provází kreslené postavy Lucie, Matěj a Rajče, vytvořené výtvarnicí Evou Sásovou. Lucie, jako starší a chytřejší postava, se stává vzorem pro svého mladšího bratra Matěje, ukazujíc mu, jak se správně chovat na silnicích. Naopak, jejich kamarád Rajče často končí v nesnázích a získává přezdívku „kečup“.

Dosavadní úspěchy

Od roku 2013 projektem „Rozhlédni se!“ prošlo již více než 19,000 dětí, což poukazuje na jeho efektivitu a důležitost. Projekt má nejen význam pro bezpečnost dětí, ale také pro celou společnost, jelikož vychovává novou generaci pozorných, odpovědných a bezpečných účastníků silničního provozu.


Obdobně zaměřené projekty

Podobných projektů zaměřených na menší děti není tolik. My jsem dosud na našem blogu bezpečné jízdy představili projekt Ty to zvládneš!, který využívají pedagogové po celé ČR. Pro starší jedince můžeme doporučit projekty – Nehodou to začíná, Nenech se ovlivnit a Start Driving!. Každý projekt je však pojat jinou formou a je také zaměřen na různé cílové skupiny což je dle našeho názoru dobře. Velice těžko totiž lze oslovit účastníky silničního provozu napříč generacemi pouze jedním a stejným projektem.


Cílem projektu „Rozhlédni se!“ je vytvořit generaci dětí, které budou schopny bezpečně a správně reagovat v silničním provozu a tak snížit riziko dětských úrazů. Více informací naleznete na stránkách projektu www.kolecko.cz