Změna bodového systému řidičů – jaké novinky přináší?

Bodový systém je v České republice velmi důležitým prvkem pro udržení bezpečnosti na silnicích. Současný systém funguje již 17 let, ale v poslední době se provedly výrazné změny, které by měly všechny řidiče zajímat. Vláda České republiky schválila novelu zákona o silničním provozu, která zavádí přehlednější bodový systém a zpřísňuje sankce za nejzávažnější přestupky. Tento nový systém daleko efektivněji rozděluje přestupky na ty vážné a na ty bagatelní.


Je nový systém spravedlivější?

Cílem nové podoby bodového systému je citelněji postihovat vědomé porušování předpisů, které ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. Došlo tedy ke zpřísnění postihů za závažné přestupky, jako například za rychlou jízdu, jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog, používání mobilu, ohrožení chodců či nesprávné předjíždění. Trestné body, finanční postihy a doby zákazu řízení udělené za tyto přestupky jsou ve většině případů navýšeny, což by mělo lépe reflektovat závažnost těchto nebezpečných činů.

V roce 2021 došlo na našich silnicích k více než 4 700 nehodám, při kterých byl řidič ovlivněn alkoholem či drogami (nebo obojím současně). Zemřelo při nich 49 lidí. Více než polovina řidičů navíc měla v krvi více než 1,5 promile alkoholu, uvedl na svém webu BESIP.

Na tento nebezpečný nešvár se zaměřuje projekt Nenech se ovlivnit, který jsme Vám krátce představili na našem blogu bezpečné jízdy.

Nejzávažnější přestupky, které byly dříve „ohodnoceny“ 7 body jsou v rámci změny na tři základní sazby sníženy na 6 bodů. O tom ale více až v následujícím odstavci. Blokové pokuty řešené na místě již nejsou pouze symbolické a stejně tak i ve správním řízení došlo k navýšení horní hranice sazeb pokut, aby bylo možné lépe přihlédnout k vysoce nebezpečnému chování v provozu. U závažných přestupků se prodloužila též doba, po kterou řidič nesmí řídit. 

Nově budou pouze tři základní sazby

Snahou novely je tedy primárně odlišit vážné přestupky od těch menšího rozsahu (například překročení rychlosti o pár kilometrů), jež budou nyní řidiče stát méně peněz. To by mělo ušetřit poctivé, byť drobně chybující řidiče od neopodstatněných trestů. Doposud platil v České republice systém pěti různých sazeb bodů podle závažnosti provinění (7, 5, 4, 3 a 2 body). Nový systém zavádí pouze tři sazby bodů (6, 4 a 2 body na základě závažnosti přestupku), což celý systém zjednoduší a zvýší efektivitu jeho aplikace. Díky tomu také dochází ke zvýšení odpočtu bodů po absolvování školy smyku, nově lze odečíst až 4 body! O tom a o možností notifikace na získané body se více rozepíšeme o pár řádků níže.


Možnost řízení auta od 17 let

Tato novela zákona také obsahuje další novinky, jako jsou kupříkladu možnost řídit auto od 17 let pod dohledem mentora (tzv. řidičák na zkoušku L17) a povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. V prvních dvou letech od získání řidičského průkazu budou muset takoví řidiči absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů. Zmíněná opatření mají snížit počet nehod a zlepšit chování mladých řidičů na silnici.

Nové spoty BESIPU s Mikýřem

Z kraje února 2024 se spustila nová várka spotů od BESIPu, zaměřených na středoškoláky a mladé řidiče. Tato iniciativa spojila síly předního českého youtubera a internetového komika, Martina Mikysky, známého pod přezdívkou Mikýř, a režiséra Víta Klusáka. Výsledkem této spolupráce je tvorba plná nápadů a obsahu, který je nejen zábavný, ale i nabitý důležitými informacemi. První spot z této série upozorňuje na novou možnost řídit od 17 let v doprovodu mentora, což je ustanovení, které začalo platit od 1. ledna téhož roku. Další videa se budou věnovat preventivním opatřením a klíčovým pravidlům bezpečného řízení, jako je například varování před nebezpečím používání mobilního telefonu za volantem. Martin Kupka, ministr dopravy, vyjádřil naději, že tyto spoty pomohou osvětlit důležité aspekty silniční bezpečnosti.

Používání telefonu při řízení je velkým nešvarem současnosti. Z dopravních statistik vyplývá, že za posledních 10 let vzrostla četnost přestupků nedovoleného držení telefonu za jízdy o téměř 50 %. Ze všech bodovaných přestupků je potom nepozornost 3. nejčastějším přestupkem, uvádí BESIP.

Na tento častý nešvár se zaměřují projekty Nepozornost zabíjí a Nehodou to začíná, které jsme Vám krátce představili na našem blogu bezpečné jízdy.


Víte kolik bodů máte na kontě?

Bodové hodnocení řidiče potřebné pro odpočet bodů

Nejsnazší způsob zjištění bodů (a za jaké přestupky byly uděleny) je skrze Portál občana, kde v sekci podání zvolíte – výpis bodového hodnocení řidiče a vpravo dole pak tlačítko – poslat datovou schránkou. Výpis obdržíte zdarma a téměř okamžitě (viz. foto níže).

Požádat o výpis z bodového hodnocení řidiče můžete také na pracovištích Czech POINT. Výpis je vyhotoven na počkání za cenu do 100 Kč. Levněji tento výpis získáte na příslušném odboru dopravy za cca 15Kč/A4 ( viz. foto vlevo). Upozorňujeme, že výpis má pouze informativní charakter, nelze ho použít pro jednání s úřady.

Bodové hodnocení řidiče - změna bodového systému
Bodové hodnocení řidiče zaslané do datové schránky z Portálu občana

Máte nastavené notifikace o změně bodového stavu?

Od 1. ledna 2024 mají řidiči možnost získat ještě lepší přehled o svém bodovém kontě a jeho aktuálním stavu díky novince, která byla zavedena na Portálu dopravy. Jde o novou funkci, která umožňuje řidičům přihlásit se k odběru notifikací o změně bodového stavu zdarma přes Portál dopravy a vybrat si z několika možností doručování. Jak si nastavit notifikace o změně bodového stavu? V našem příspěvku najdete jednoduchý návod jak na to – POSTUP: Nastavení notifikací o bodech


40 % všech bodovaných přestupků tvoří nedodržení předepsané rychlosti, uvedl ministr dopravy Martin Kupka v prezentačním videu Ministerstva dopravy ČR.

Na problematiku rychlé jízdy se zaměřují projekty Zpomal, dokud není skutečně pozdě a navazující projekt Zpomal, ještě je brzo, které jsme Vám krátce představili na našem blogu bezpečné jízdy.


Potřebujete odečíst body? Můžete poměrně snadno!

Kurz bezpečné jízdy - krizové brzdění před vodní bariérou

Škola smyku s odpočtem bodů je možností jak si snížit body za své silniční prohřešky. Od roku 2024 lze takto odečíst 4 body! Tento kurz probíhá obdobně jako ostatní školy smyku, kdy první část kurzu je věnovaná teorii a druhá samotnému nácviku na polygonu. Právě druhá část je u účastníků velice oblíbená především díky kluzným plochám vyvolávající smyk, aquaplanningové dráze a mnoha dalším výcvikovým prvkům. Jaká je podle nás nejlepší škola smyku v ČR?

Kompletní, velice přehledný postup pro odpočet bodů po absolvování kurzu školy smyku s odpočtem bodů naleznete v příspěvku na našem blogu – Postup odečtu bodů za školu smyku


Jestli bude mít nový systém kýžený efekt ukáže až čas

Přestože nový bodový systém s sebou přinesl celou řadu změn a novinek, tak vše stále zůstane v rukou samotných řidičů – jen na nich totiž bude záviset to, jak se budou chovat na silnicích a jakou úroveň bezpečnosti dokáží zajistit nejenom pro sebe, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. Celkově lze ale jednoznačně konstatovat, že nový bodový systém je krok správným směrem k bezpečnějšímu provozu na českých silnicích. Nezbývá tedy než doufat, že přinese požadovaný efekt a pomůže snížit počet dopravních nehod a úrazů na našich silnicích.


Hlavní změny v bodovém systému:

Nejzávažnější přestupky

PŘESTUPEKSOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)SOUČASNÉ BODYNOVÉ BODYSOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)
Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky2 500 – 20 0007 000 – 25 0007 (nad 0,3 ‰)6 (nad 0,3 ‰)6 až 126 až 18
Stav vylučující způsobilost25 000 – 50 0007 000 – 25 0007612 až 246 až 18
Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky25 000 – 50 00025 000 – 75 0007612 až 2418 až 36
Vjíždění na železniční přejezd přes zákazdo 2 500 (pouze nemotorová vozidla)4 500 – 5 5002 500 – 5 0007 000 – 25 000761 až 6
Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici4 500 – 5 5005 000 – 10 0007 000 – 25 000766 až 12
Porušení zákazu předjíždění4 500 – 5 5005 000 – 10 0007 000 – 25 000766 až 12
Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn „Stůj!“do 2 5004 500 – 5 5002 500 – 5 000 (4 – 7 500 recidiva)7 000 – 25 000561 až 6 (recidiva, úmysl u pokynu)4 až 6 (úmysl u pokynu)
Tabulka nejzávažnějších přestupků (BESIP)

Překročení povolené rychlosti

PŘESTUPEKSOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)SOUČASNÉ BODYNOVÉ BODYSOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)
o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více5 000 – 10 0007 000 – 25 000566 až 126 až 18
o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a vícedo 2 5002 500 – 3 5002 500 – 5 0004 000 – 10 000341 až 6 (recidiva)
o 10 km/h a více v obci nebo mimo nído 1 0001 500 – 2 0001 500 – 2 5002 000 – 5 0002 (v obci o více než 5 km/h, mimo obec o více než 10 km/h)2
o méně než 10 km/h v obci nebo mimo nído 1 000do 1 500 (domluva)1 500 – 2 5002 000 – 5 0002 (v obci o více než 5 km/h)
Tabulka přestupků týkající se překročení povolené rychlosti (BESIP)

Omezení nebo ohrožení chodců

PŘESTUPEKSOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)SOUČASNÉ BODYNOVÉ BODYSOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)
Ohrožení chodcedo 2 5002 500 – 3 5002 500 – 5 0004 000 – 10 0004 nebo 561 až 6 (recidiva)
Omezení chodcedo 2 5002 500 – 3 5002 500 – 5 0004 000 – 10 00044
Nezastavení vozidla před přechodem pro chodcedo 2 5002 500 – 3 5002 500 – 5 0004 000 – 10 00032
Tabulka přestupků týkající se omezení nebo ohrožení chodců (BESIP)

Dopravní nehoda

PŘESTUPEKSOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)SOUČASNÉ BODYNOVÉ BODYSOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)
Dopravní nehoda s ublížením na zdraví25 000 – 50 0002x pokuta za přestupek vedoucí k nehodě7 (smrt, těžká újma)6 (smrt, těžká újma)12 až 246 až 18 nebo 18 až 36
Neprodlené nezastavení vozidlado 10 0002 500 – 5 0007 000 – 25 000741 až 6 (recidiva)4 až 6
Neoznámení PČRdo 10 0002 500 – 3 5002 500 – 5 0004 000 – 10 0001 až 6 (recidiva)
Neprokázání totožnostido 10 0002 500 – 3 5002 500 – 5 0004 000 – 10 0001 až 6 (recidiva)
Opuštění místa nehodydo 10 0002 500 – 5 0007 000 – 25 000741 až 6 (recidiva)4 až 6
Tabulka přestupků týkající se dopravní nehody (BESIP)

Středně závažné přestupky

PŘESTUPEKSOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)SOUČASNÉ BODYNOVÉ BODYSOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)
Telefon za volantemdo 1 0002 500 – 3 5001 500 – 2 5004 000 – 10 00024
Řidič bez pásů, dítě bez autosedačkydo 2 0001 500 – 2 0001 500 – 2 5002 000 – 5 0004 (autosedačka) nebo 3 (pásy)4
Nedání přednosti v jízdědo 2 5002 500 – 3 5002 500 – 5 0004 000 – 10 000441 až 6 (recidiva)
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhudo 2 0001 500 – 2 0001 500 – 2 5002 000 – 5 00054
Neuposlechnutí zákazu nebo příkazu směru jízdydo 2 0001 500 – 2 5007 000 – 25 0004 až 6
Porušení zákazu zastavení nebo stání, které způsobí překážku provozudo 2 0002 500 – 3 5001 500 – 2 5004 000 – 10 000
Jízda na motocklu nebo mopedu bez ochranné přilbydo 2 0001 500 – 2 0001 500 – 2 5002 000 – 5 00034
Řízení bez řidičského oprávnění25 000 – 50 00025 000 – 75 0004412 až 2418 až 36
Jízda se zadrženým řidičským průkazem5 000 – 10 0007 000 – 25 000746 až 126 až 18
12 bodů u „cizince“ + jízda v zákazu činnosti u cizince25 000 – 50 00025 000 – 75 000412 až 2418 až 36
Tabulka středně závažných přestupků (BESIP)

Profesní, zdravotní, technická nezpůsobilost

PŘESTUPEKSOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)SOUČASNÉ BODYNOVÉ BODYSOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)
Řízení bez profesní způsobilosti5 000 – 10 0007 000 – 25 000326 až 126 až 18
Nepodrobení se pravidelné lékařské prohlídcedo 1 500 (domluva)5 000 – 10 0002 000 – 5 0006 až 12
Řízení s pozastaveným řidičským oprávněním5 000 – 10 0007 000 – 25 0006 až 126 až 18
Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem2 500 – 3 5005 000 – 10 0004 000 – 10 000566 až 12
Jízda bez registrační značky5 000 – 10 0004 000 – 10 0006 až 126 až 18
Zakrytá registrační značka5 000 – 10 0004 000 – 10 0006 až 126 až 18
Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla10 000 – 20 0007 000 – 25 0006 až 124 až 6
Antiradar, neoprávněné užití výstražných světeldo 10 0005 000- 10 0007 000 – 25 0004 až 6
Tabulka přestupků týkající se nezpůsobilostí (BESIP)

Méně závažné přestupky

PŘESTUPEKSOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč)SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)SOUČASNÉ BODYNOVÉ BODYSOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)
Zapomenuté dokladydo 2 000do 1 500 (domluva)1 500 – 2 5002 000 – 5 000
Nerozsvícená světlado 2 000do 1 500 (domluva)1 500 – 2 5002 000 – 5 000
Špatné parkovánído 2 000do 1 500 (domluva)1 500 – 2 5002 000 – 5 000
Vyhazování věcí z auta za jízdydo 2 000do 1 500 (domluva)1 500 – 2 5002 000 – 5 000
Obtěžování ostatních nadměrným hlukem, rozstřikováním kalužído 2 000do 1 500 (domluva)1 500 – 2 5002 000 – 5 000
Porušení zákazu zastavení nebo stánído 2 000do 1 500 (domluva)1 500 – 2 5002 000 – 5 000
Jízda bez pásů (přepravovaná osoba)do 2 0001 500 – 2 0001 500 – 2 5002 000 – 5 000
Parkování na místě pro invalidydo 2 5002 500 – 3 5005 000 – 10 0004 000 – 10 00022
Omezení jízdydo 2 5001 500 – 2 0002 500 – 5 0004 000 – 10 0001 až 6 (recidiva)
Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetřenído 10 0002 500 – 5 0002 000 – 5 000
Neodevzdání ŘP nebo ORV (osvědčení o registraci vozidla)do 10 0002 500 – 5 0002 000 – 5 000
Technická silniční kontrolado 2 0002 500 – 3 5001 500 – 2 5004 000 – 10 000
Ostatní drobné přestupkydo 2 000do 1 500 (domluva)1 500 – 2 5002 000 – 5 000
Tabulka méně závažných přestupků (BESIP)

Použité zdroje: Ministerstvo dopravy, Besip.cz, Auto.cz